BÀI BÁO MỚI NHẤT

Mã số 414

*Tác giả: 

Phan Hoài Phương 1
Nguyễn Sang 2
Vũ Bá Thành 3
Phan Quế Minh 4

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa xung đột công việc – gia đình đến
sự hài lòng trong công việc tại các công ty kiến trúc ở Tp.Hồ Chí Minh. Thông qua phân tích định
lượng từ số liệu khảo sát đối với 187 nhân viên làm việc tại các công ty kiến trúc trên địa bàn
Tp.Hồ Chí Minh để đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai yếu
tố là công việc can thiệp đến gia đình và gia đình can thiệp đến công việc đều có tác động tiêu cực
đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên.
Từ khóa: Các công ty kiến trúc tại Tp.Hồ Chí Minh, Xung đột công việc – gia đình, Sự hài lòng
trong công việc.

*Tạp chí số 98 

*Tác giả:

Nguyễn Việt Dũng 1
Phạm Thị Ngọc Anh 2

Tóm tắt
Với mục tiêu phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững, tỉnh Điện
Biên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế để
nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy tối đa những lợi thếsẵn có và năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh.Bài viếtsử dụng phân tích SWOT về phát triển kinh
tế Điện Biên kết hợp xem xét những hạn chế của mô hình tăng trưởng kinh tế cũ, từ
đó đề xuất định hướng chuyển đổi và các giải pháp thúc đẩy mô hình tăng trưởng
kinh tế mới cho tỉnh Điện Biên.
Từ khóa: kinh tế địa phương, mô hình tăng trưởng, Điện Biên.

*Tạp chí số 98- Mã số 409

*Tác giả:

Bùi Hữu Phước 1
Ngô Thành Danh 2
Ngô Văn Toàn 3

Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Kiên Giang) sử dụng dữ liệu thu
được từ 120 hồ sơ tín dụng ngân hàng. Mô hình lôgic nhị phân và mô hình lôgic đa thức
được sử dụng để ước tính các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy logit đa
thức thực hiện tốt hơn logit nhị phân. Ở mức độ rủi ro tín dụng 1, tác động đến tín hiệu rủi ro
bao gồm: Tài sản đảm bảo, năng lực tài chính của khách hàng, hoạt động kinh doanh đa
dạng, kinh nghiệm của nhân viên ngân hàng và kiểm tra, giám sát khoản vay. Ở mức độ rủi
ro tín dụng 2, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại chỉ là bốn
yếu tố liên quan đến tín hiệu, ít hơn một yếu tố như vậy với mức độ rủi ro tín dụng 1, tài sản
thế chấp không ảnh hưởng đến mức độ rủi ro tín dụng 2. Nó đưa ra một số gợi ý về quản lý
rủi ro và các gợi ý chính sách để giúp giảm nhẹ rủi ro tín dụng.
Từ khóa: Rủi ro tín dụng; Logit nhị thức; Logit đa thức.

*Tạp chí số 98- Mã số 399

*Tác giả: 

Vũ Thị Oanh 

Tóm tắt
Để khắc phục những hạn chế của chỉ số Malmquist, bài viết sử dụng chỉ số Färe-
Primont dựa trên định nghĩa của năng suất các yếu tố tổng hợp. Trước hết, chỉ số
Färe-Primont được phát triển với hàm khoảng cách được coi như là hàm cộng gộp;
Thứ hai, kết hợp với các ý nghĩa kinh tế học của các khái niệm có liên quan về hiệu
quả, phân tích chỉ số Färe-Primont thành tiến bộ kỹ thuật, thay đổi hiệu quả kỹ thuật,
hiệu quả quy mô và hiệu quả hỗn hợp khả dụng; Cuối cùng, bài viết sử dụng số liệu
năng suất nhân tố tổng hợp của 29 tỉnh trong giai đoạn 15 năm (2001-2015) của
Trung Quốc tiến hành phân tích thực chứng. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một vài
gợi ý đối với Việt Nam.
Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp, hàm cộng gộp, chỉ số Färe-Primont

*Tạp chí số 98- Mã số 388

*Tác giả: 

Phạm Thị Diệp Hạnh

Tóm tắt
Theo bình chọn của Concierge.com, Phú Quốc là một trong mười địa danh có
bãi biển hoang sơ và đẹp nhất thế giới, xếp thứ bảy trong chín hòn đảo xinh đẹp nhất
Châu Á. Tỉnh Kiên Giang đã quy hoạch tổng thể đối với du lịch đảo Phú Quốc đến
năm 2020, với mục tiêu đón 2 - 3 triệu lượt du khách/năm, trong đó khách quốc tế
chiếm 40%, tổng doanh thu 771 triệu USD. Để đạt được các kế hoạch này thì việc tiếp
thu phản hồi từ những du khách đã và đang có những trải nghiệm du lịch tại Phú
Quốc là rất cần thiết để đề ra các giải pháp phù hợp nhằm phát triển dịch vụ du lịch
tại đây. Tác giả đã tiến hành khảo sát với 392 phiếu hợp lệ, sau khi tiến hành phân
tích bằng phần mềm SPSS, kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hải lòng của du khách tới
đảo Phú Quốc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: Hình ảnh điểm đến và môi trường tự
nhiên, Hạ tầng và nhân viên phục vụ, Tình trạng an ninh.
Từ khóa: Khách du lịch, Phú Quốc, Sự hài lòng, mô hình SERVPERF.

*Tạp chí số 98- Mã số 372

*Tác giả: 

Nguyễn Thị Thu Hà 
Trần Thanh Tâm 
Lâm Thị Ngọc Ánh 

Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm giải thích sự tác động trong dài hạn của cơ cấu hàng hóa
xuất khẩu (cả chiều dọc lẫn chiều ngang) đến tăng trưởng kinh tế trong khoảng thời gian
nền kinh tế Việt Nam bắt đầu thời kì mở cửa và hội nhập với kinh tế thế giới (từ 1986 tới
2015). Bằng phương pháp hồi quy chuỗi dữ liệu ARDL và kiểm định đường biên với bộ dữ
liệu được thu thập từ 1986 đến 2015, nhóm tác giả nhận thấy việc đa dạng hóa cơ cấu
hàng xuất khẩu có tác động đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong dài hạn với độ trễ
từ hai đến ba kỳ. Từ đó cho thấy, chuyển dịch và thực hiện điều chỉnh cơ cấu hàng xuất
khẩu là một chiến lược đúng đắn và dài hạn trong chính sách phát triển kinh tế của Nhà
nước.
Từ khóa: Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu; tăng trưởng kinh tế; Việt Nam; hội nhập; chiến
lược

SPSS là một trong những phần mềm phân tích số liệu phổ biến và mạnh nhất thế giới với trên 250.000 cá nhân và tổ chức sử dụng thường xuyên trong công việc của mình.

Cán bộ quản lý cấp trung (Senior Middle Managers – SMM) là người quản lý và điều hành trực tiếp các hoạt động của từng phòng và tác động đến hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Quản lý cấp trung được coi là chiếc cầu nối giữa nhân viên trong phòng với người lãnh đạo cấp cao.

Đằng sau sự thành công của mỗi nhà lãnh đạo luôn là sự hỗ trợ rất lớn của trợ lý và thư ký, Một người thư ký, trợ lý giỏi sẽ là cánh tay đắc lực giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc công việc của mình.

Việc đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên phòng ban về việc lập kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả, tăng năng suất lao động trở nên hết sức cần thiết và cấp bách đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế tiếp tục tổ chức chương trình đào tạo:

Hỗ trợ

 

  • ThS. Nguyễn Ngọc Bích

          SĐT: 0942838086

          Email: ngocbich3101@ftu.edu.vn

  • ThS. Nguyễn Thị Hoa

          SĐT: 0984893618

          Email: hoant@ftu.edu.vn

Liên hệ

 

  • Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Địa chỉ: Phòng 1007, tầng 10 nhà A, Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
  • Email: tapchi@ftu.edu.vn
  • Điện thoại: 04 3259 5158 (ext 375,378)
  • Fax: 04 3775 9632