You are here: TRANG CHỦ
JA slide show

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU CỔ PHẦN HÓA TẠI VIỆT NAM

 

ThS. Hoàng Anh Duy - Trường Đại học Ngoại thương

ThS. Lê Việt Anh - Trường Đại học Ngoại thương

Đặt vế đề

Tính đến năm 2012, cả nước còn hơn 1.300 doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trong đó có 452 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, công ích, còn lại hơn 820 doanh nghiệp tham gia kinh doanh vì mục đích lợi nhuận. Hiện tại, cả nước đang có 101 tập đoàn, tổng công ty và 2 ngân hàng thương mại do nhà nước giữ 100% vốn. Ngoài ra, có 23 tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước hoàn toàn cổ phần hoá, nhà nước giữ cổ phần chi phối.[1] Quá trình cổ phần hóa DNNN đã góp phần giảm mạnh số lượng DNNN, cải thiện cơ cấu DNNN theo hướng tích cực, đó là, DNNN chỉ nắm giữ những ngành, lĩnh vực, địa bàn then chốt, không nhất thiết phải giữ tỷ trọng lớn trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp cổ phần cho thấy: hơn 90% doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất cao, vốn điều lệ tăng 40%, nộp ngân sách tăng 25%, thu nhập của người lao động tăng 11,84%, cổ tức bình quân là 17,11%/năm, số lao động tăng gần 7%[2]. Thêm vào đó, các DNNN cổ phần hóa đã góp phần làm giảm gánh nặng của Nhà nước phải bao cấp, bù lỗ hằng năm. Cùng với đó, trong quá trình cổ phần hóa, nợ xấu của các DNNN cũng được xử lý một cách cơ bản; đồng thời, chấm dứt xu hướng thành lập DNNN một cách tràn lan. Trong các DNNN đã cổ phần hóa, vai trò làm chủ của người lao động – cổ đông được nâng lên rõ rệt, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả, góp phần tăng ngân sách nhà nước, tăng thu nhập cho người lao động, huy động vốn xã hội cũng tăng lên, chấm dứt tình trạng bù lỗ của ngân sách nhà nước, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỆ CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà[1] – Đặng Thị Minh Ngọc[2]

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội trong điều kiện hội nhập là một trong những yêu cầu cấp bách đặt ra cho mọi trường đại học, trong đó có Trường Đại học Ngoại thương. Từ năm 2006, Trường Đại học Ngoại thương đã triển khai loại hình đào tạo chất lượng cao (CLC) giảng dạy bằng tiếng Anh ở ba chuyên ngành của Nhà trường (Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế và Kinh tế đối ngoại). Bài viết này đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời về thực trạng chất lượng đào tạo của loại hình CLC giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại thương để có thể đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng của loại hình đào tạo này.

Từ khóa: Chất lượng đào tạo, Đào tạo chất lượng cao, Đại học Ngoại thương

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUY TRÌNH THỰC TẬP GIỮA KHÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THEO HƯỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN


ThS Nguyễn Thị Thu Trang

Tóm tắt:

 “Thực tập” là một học phần không thể thiếu đối với mỗi sinh viên dù ở bất kỳ ngành học nào bởi những lợi ích mà quá trình thực tập này mang lại cho sinh viên. Để thu hẹp khoảng cách giữa chương trình đào tạo và thực tiễn làm việc, đồng thời giúp sinh viên vận dụng các lý thuyết đã học vào thực tập, những năm qua, trường đại học Ngoại thương đã yêu cầu sinh viên năm thứ 3 phải đi kiến tập thực tế tại doanh nghiệp và viết báo cáo thực tập giữa khóa, coi đây là điều kiện bắt buộc trong việc hoàn thành chương trình đào tạo.

 Tuy nhiên không phải bất cứ sinh viên nào sau khi hoàn thành quá trình thực tập tại đơn vị, mang về một báo cáo tốt, đạt được điểm số cao cũng đồng nghĩa với việc sinh viên đó đã thực sự trải qua môi trường thực tế doanh nghiệp, có cơ hội áp dụng các kiến thức đã học và sẽ không bỡ ngỡ khi cầm tấm bằng tốt nghiệp để đi tìm việc làm. Trên thực tế, tỷ lệ sinh viên tìm được nơi thực tập thật sự hiệu quả là rất thấp.

Xuất phát từ thực trạng này, cùng với mong muốn được giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo cũng như giúp sinh viên gắn kết nhiều hơn nữa giữa lý thuyết và thực tế, bài báo này có mục tiêu tìm ra những giải pháp nhằm đổi mới quy trình thực tập giữa khóa của sinh viên đại học Ngoại thương theo hướng gắn với thực tiễn. 

Từ khóa: chất lượng đào tạo, quy trình thực tập giữa khóa

Trang 1 / 2

BAN TẠP CHÍ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Địa chỉ liên hệ: Tầng 10 - Nhà A - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
91 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.