Tạp chí KTĐN số 98

*Tạp chí số 98- Mã số 388

*Tác giả: 

Phạm Thị Diệp Hạnh

Tóm tắt
Theo bình chọn của Concierge.com, Phú Quốc là một trong mười địa danh có
bãi biển hoang sơ và đẹp nhất thế giới, xếp thứ bảy trong chín hòn đảo xinh đẹp nhất
Châu Á. Tỉnh Kiên Giang đã quy hoạch tổng thể đối với du lịch đảo Phú Quốc đến
năm 2020, với mục tiêu đón 2 - 3 triệu lượt du khách/năm, trong đó khách quốc tế
chiếm 40%, tổng doanh thu 771 triệu USD. Để đạt được các kế hoạch này thì việc tiếp
thu phản hồi từ những du khách đã và đang có những trải nghiệm du lịch tại Phú
Quốc là rất cần thiết để đề ra các giải pháp phù hợp nhằm phát triển dịch vụ du lịch
tại đây. Tác giả đã tiến hành khảo sát với 392 phiếu hợp lệ, sau khi tiến hành phân
tích bằng phần mềm SPSS, kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hải lòng của du khách tới
đảo Phú Quốc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: Hình ảnh điểm đến và môi trường tự
nhiên, Hạ tầng và nhân viên phục vụ, Tình trạng an ninh.
Từ khóa: Khách du lịch, Phú Quốc, Sự hài lòng, mô hình SERVPERF.