Tạp chí KTĐN số 70 - 80

Tạp chí KTĐN số 73

1 135.170315 LỢI ÍCH DÂN TỘC VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN LỢI ÍCH DÂN TỘC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đoàn Văn Khái
2 137.200315 CHÍNH SÁCH KINH TẾ ABENOMICS VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Hoàng Xuân Bình
3 95.030614 XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CẤP
NGÀNH MAY VIỆT NAM
Hồ Tấn Tuyến
Lê Thị Khánh Ly
4 128.300115 ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 Đỗ Thị Thanh Loan
5 108.181214 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 5C TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA DOANH NGHIỆP Lê Thái Phong
6 116.271214 ỨNG DỤNG BIG DATA TRONG HOẠT ĐỘNG DIGITAL MARKETING CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Nguyễn Thị Thu Hà
Hồ Thanh Thủy
7 85.121114

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) TRONG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Dương Thị Hoài Nhung
8 114.251214 HOẠT ĐỘNG MARKETING XÃ HỘI ĐỐI VỚI HÀNH VI TIẾT KIỆM NƯỚC CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trương Ý Nhi
Cao Lê Hạnh Nguyên
GVHD: Nguyễn Tuấn Dương
9 144.059515 HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TRONG TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Phạm Tiến Đạt
10 82.021014 MỘT SỐ GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2020 Vũ Thị Minh Ngọc
       
11 113.221214 ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH ẢNH VÀ DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA SINH VIÊN CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TẠI TPHCM Nguyễn Trần Sỹ
Trần Hải Phú
12 125.200115 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TIẾNG NHẬT KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Trần Thị Thu Thủy
13 145.110515 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HƯỚNG ĐẾN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO CHUẨN AUN-QA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Phùng Mạnh Hùng Phùng Thi Lan Hương

 

Xem tất cả các bài tại đây

 Mọi thắc mắc liên hệ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.