Tạp chí KTĐN số 70 - 80

Tạp chí KTĐN số 74

1 140.250315 25/03/2015 TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH SPS/WTO VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆT NAM Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Thị Mỹ Hồng
Hồ Thúy Ngọc  
2 148.140515 14/05/2015 BẢN CHẤT MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRONG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) Nguyễn Thanh Hoàng Nguyễn Minh Hằng  
3 149.190515 19/05/2015 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH: MÔ HÌNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Nguyễn Duy Hùng
Phạm Long
Nguyễn Duy Thanh
Lê Thái Phong  
4 121.120115 01/12/2015 TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG THỂ CHẾ ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP FDI Chu Thị Mai Phương Nguyễn Thị Thúy Vinh  
5 107.091214 12/09/2014 VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Nguyễn Thu Thủy
Lê Thái Phong
Tăng Văn Nghĩa   
6 102.031214 12/03/2014 ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG VIRAL MARKETING ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Xuân Minh Nguyễn Nữ Thuận Giang Nguyễn Hải Ninh Trịnh Thị Thu Hương
7 141.020415 04/02/2015 MỨC ĐỘ TẬP TRUNG CỦA NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM Từ Thúy Anh Nguyễn Thị Thúy Vinh  

Xem tất cả các bài tại đây

 Mọi thắc mắc liên hệ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.