Tạp chí KTĐN số 70 - 80

Tạp chí KTĐN số 75

 1. Phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
  Nguyễn Thị Thu Hà
  Phan Trần Thảo Phương
 2. Về khả năng lựa chọn pháp luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài trong dự thảo bộ luật dân sự sửa đổi
  Ngô Quốc Chiến
 3. Thực tiễn vận dụng điều xx (hiệp định gatt 1994) vào giải quyết tranh chấp liên quan tới nguyên tắc không phân biệt đối xử và một số đề xuất cho Việt Nam
  Đinh Khương Duy
  Lê Ngọc Khương
 4. Các quy định về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (sps) doanh nghiệp Việt Nam thường gặp khi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản
  Nguyễn Anh Thu
  Nguyễn Thị Minh Phương
 5. Tăng trưởng tài sản - dự báo suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu tại Việt Nam
  Huỳnh Thị Thúy Vy
  Trần Thị Họa Mi
 6. Tác động của marketing cộng đồng đối với phát triển du lịch bền vững ở Cù Lao Chàm (Hội An)
  Lê Thị Thu Hà
  Nguyễn Trần Yên Hạ
 7. Dịch vụ phân phối theo hiệp định tpp và tác động đến các doanh nghiệp phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh
  Lê Thị Thu Hà
  Nguyễn Trần Yên Hạ

       8. Một số vấn đề từ thực tiễn quản lý hoạt động của tạp chí kinh tế đối ngoại
       Nguyễn Văn Minh

Xem tất cả các bài tại đây

 Mọi thắc mắc liên hệ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.