Tạp chí KTĐN số 70 - 80

Tạp chí KTĐN số 70

Nội dung: 

Tên bài viết

 

Tác giả

Thứ tự

Kinh tế và hội nhập

 

   

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ EU ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Impacts of technical regulations in EU-Vietnam Free Trade Agreement on Vietnam

Trần Văn Nam

1

CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN PPP TẠI CỘNG HÒA PHÁP VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Criteria to select PPP projects in France and lessons for Vietnam

Nguyễn Minh Hằng
Vũ Duy

2

XÁC ĐỊNH NỘI DUNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI ĐỂ GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP DÂN SỰ QUỐC TẾ BỞI TÒA ÁN

Detemining foreign law’s substance to tribunal’s solving of international civil disputes

Đỗ Minh Tuấn

3

HIỆP ĐỊNH TBT VÀ VẤN ĐỀ QUAN NGẠI THƯƠNG MẠI

TBT Agreement and trade concerns

Lê Thị Việt Nga

4

HỘI NHẬP NGÀNH BẢO HIỂM CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)

The international integration of Vietnam’s insurance sector under the context of AEC’s establishment

Bùi Duy Linh
Huỳnh Lưu Đức Toàn

5

ĐIỀU KHOẢN HARDSHIP TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Hardship clause in international contract on the sales of goods

Trần Thanh Tâm
Nguyễn Minh Hiển

6

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HẬU WTO

Factors to business environment of Vietnam’s enterprises upon WTO’s accession

Nguyễn Thị Quy

7

PHÂN TÍCH VỀ MỘT VỤ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THEO CISG VÀ MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Analysis a case of force majeure in international contracts on the sales of goods according to CISG and implications to Vietnam’s enterprises

Nguyễn Thị Thu Hà
Trần Thanh Tâm
Võ Thành Vin

8

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ LOGISTICS BÊN THỨ BA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Promoting 3rd party logistic providing of Vietnam’s enterprises

Nguyễn Xuân Minh
Phan Hồng Trang

9

GIÁ BÁN ĐIỆN CỦA VIỆT NAM: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

Electricity price in Vietnam: analysis and forecast

Từ Thúy Anh
Chu Thị Mai Hương

10

VÌ SAO HỆ THỐNG GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA CẦN QUAN TÂM ĐẾN NÂNG CAO HIỂU BIẾT VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TÀI CHÍNH

Why does the national financial scutining system need to pay attenttion to enhancing awareness and protection of financial users

Đặng Chí Thọ

11

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CANH TRANH ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỆT NAM

Development of dynamic competitiveness of enterprises in telecomunication sector in Vietnam

Trần Thị Hòa

12

Giáo dục và đào tạo

 

   

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TÍNH ỨNG DỤNG CỦA CÁC MÔN TOÁN GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Measures to enhance the application of mathematics taught at the Foreign Trade University

Phùng Duy Quang

13

 

Xem tất cả các bài tại đây

 

Mọi thắc mắc liên hệ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.