Tạp chí KTĐN số 81 - 90

Tạp chí KTĐN số 81

Nội dung:

1. Hoạt động kinh tế của Việt Nam năm 2015 và dự báo cho năm 2016

Nguyễn Thị Tường Anh

2. Tác động của hỗ trợ tư liệu sản xuất và thu nhập đến phúc lợi hộ gia đình của Việt Nam

Hồ Đình Bảo

3. Ảnh hưởng của các biến số kinh tế trong và ngoài nước đến lạm phát tại Việt Nam

Đặng Văn Dân

4. Thể chế thị trường lao động ở Việt Nam và sự chuẩn bị cho bối cảnh mới

Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Tú Anh

5. Tác động của kiều hối lên biến động đầu tư tư nhân: nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á

Nguyễn Phúc Cảnh

6. Kiểm định mô hình VAR về sự tồn tại và hiệu quả của các kênh tín dụng Việt Nam

Lê Thái Phong

Lê Việt Dũng

7. Kiểm soát tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

Phùng Thị Lan Hương

8. Những vướng mắc khi triển khai chương trình APA tại Việt Nam

Nguyễn Thị Lan

9 Pháp luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015 và khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam

Ngô Quốc Chiến

Nguyễn Minh Hằng

10. Cơ hội và thách thức đối với ngành kế toán - kiểm toán khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và cộng đồng kinh tế ASEAN

Trần Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Phương Mai

11. Một số đề xuất về chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong bối cảnh đổi mới cơ chế hoạt động tại trường Đại học Ngoại thương

Đào Thị Thu Giang

Phạm Thu Hương

12. Đôi điều suy nghĩ về học thuyết của Các Mác

Lê Đình Tường

 

Xem tất cả các bài tại đây