Tạp chí KTĐN số 81 - 90

Tạp chí KTĐN số 84

1. LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ TIỀM NĂNG KHI VIỆT NAM GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH MUA SẮM CÔNG WTO (GPA)

2. CÔNG TY MUA LẠI CÓ MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT – KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

3. CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CHO VIỆT NAM TRONG CUỘC CHIẾN “NỚI LỎNG TIỀN TỆ

4. THỰC TIỄN SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG CÀ PHÊ CHÂU ÂU VÀ LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

5. HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ TỰ HỌC

6. GIÁ TRỊ QUAN TRONG CÔNG VIỆC – KHÁI NIỆM, KẾT CẤU, Ý NGHĨA VÀ TRIỂN VỌNG NGHIÊN CỨU

7. CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG TẠI HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

8. CƠ CHẾ CỔ PHIẾU ĐA QUYỀN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

9. CHU KỲ MẶT TRĂNG VÀ BIẾN ĐỘNG TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM – TIẾP CẬN BẰNG MÔ HÌNH IGARCH

10. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG CÓ VIỆC 10. LÀM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG SAU KHI TỐT NGHIỆP

11. TÁC ĐỘNG LAN TỎA TỪ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

12. KINH NGHIỆM HỢP TÁC LOGISTICS GIỮA CÁC NƯỚC TRONG CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU (EU) ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) TRONG BỐI CẢNH HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)

 

Xem tất cả các bài tại đây

Mọi thắc mắc liên hệ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.