Tạp chí KTĐN số 70

* Số tạp chí: 70 (2015) -  Mã số: 70.070714
* Tác giả: Phùng Duy Quang 

Tóm tắt

Bộ môn Toán – Trường Đại học Ngoại thương hiện đảm nhận giảng dạy các môn học Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, Lý thuyết xác suất và thống kê toán cho sinh viên hệ chính quy của Nhà trường. Trong quá trình giảng dạy của mình, các giảng viên luôn trăn trở và tìm tòi các nội dung cũng như các phương pháp giảng dạy nhằm tạo sự hứng thú cho sinh viên trong quá trình học tập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Toán. Một trong những hướng để đạt được mục đích trên là tăng cường các bài toán ứng dụng các công cụ của Toán học vào giải quyết các bài toán kinh tế, tài chính trong bài giảng của giảng viên. Bài viết này phân tích thực trạng giảng dạy các môn Toán tại Trường Đại học Ngoại thương hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để tăng cường tính ứng dụng của các môn Toán trong giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương.