Tạp chí KTĐN số 73

* Số tạp chí: 73 (2015) -  Mã số: 114.251214
* Tác giả: Trương Ý Nhi, Cao Lê Hạnh Nguyên, Nguyễn Tuấn Dương

Tóm tắt

Vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây có thể được giải quyết bằng các biện pháp: phát triển công nghệ tái chế nước thải, mở rộng bể/hồ chứa nước mưa, đầu tư xây dựng nhà máy lọc nước biển,… Trong số đó, giảm lượng nước sạch sử dụng thông qua khuyến khích hành vi tiết kiệm nước là giải pháp khả thi nhất trong bối cảnh hiện nay. Hiểu được điều này, nhóm tác giả chọn đề tài khoa học “Hoạt động marketing xã hội đối với hành vi tiết kiệm nước của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh” nhằm tìm hiểu, đánh giá tình hình hoạt động marketing xã hội hành vi tiết kiệm nước tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2014, và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động trên với lộ trình 10 năm từ năm 2015.