Tạp chí KTĐN số 73

* Số tạp chí: 73 (2015) -  Mã số: 137.200315
* Tác giả: Hoàng Xuân Bình

Tóm tắt

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chính sách kinh tế Abenomics, mặc dù nền kinh tế Nhật Bản vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nước này đã và đang dần lấy lại đà phục hồi tăng trưởng kinh tế. Bài viết tập trung nghiên cứu các quan điểm mà chính sách kinh tế Abenomics đưa ra nhằm vực dậy nền kinh tế Nhật Bản để từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam trong việc đưa ra các chính sách nhằm ổn định và phát triển kinhtế trong giai đoạn tới.