Editorial Board

Tổng biên tập
GS. TS. Hoàng Văn Châu

Trợ lý Tổng biên tập
PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh


Ban Thư ký toà soạn
PGS. TS. Nguyễn Văn Thoan
PGS. TS. Đào Ngọc Tiến
Đinh Mai Liên
ThS. Nguyễn Ngọc Bích


Hội đồng biên tập
GS. TS. Nguyễn Thị Mơ
PGS. TS. Nguyễn Thị Quy
PGS. TS. Nguyễn Văn Hồng
PGS. TS. Vũ Chí Lộc
PGS. TS. Bùi Ngọc Sơn
PGS. TS. Đào Thị Thu Giang
PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ
PGS. TS. Phạm Duy Liên
PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Hà
PGS. TS. Đoàn Văn Khái
PGS. TS. Tăng Văn Nghĩa
PGS. TS. Bùi Thị Lý
PGS. TS. Đặng Thị Nhàn
PGS. TS. Phạm Thị Hồng Yến
PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy
PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy
PGS. TS. Trịnh Thị Thu Hương
PGS. TS. Từ Thúy Anh