Tạp chí KTĐN số 70

* Số tạp chí: 70 (2015) -  Mã số: 84.121114
* Tác giả: Đặng Chí Thọ

Tóm tắt

Trước đây, các nhà nghiên cứu – chuyên gia và các Chính phủ chủ yếu đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009 là vì các nguyên nhân liên quan đến các yếu tố mang tính hệ thống như thanh khoản, khả năng thanh toán… và đòn bẩy tài chính quá mức. Tuy nhiên nhiều phân tích gần đây cho rằng phần lớn nguồn gốc khủng hoảng là do: (i) Vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và sự thiếu hụt nhận thức về tài chính khiến các hộ gia đình đưa ra các quyết định về tài chính không phù hợp hoặc (ii) Thông tin sai lạc và quản lý, giám sát thị trường lỏng lẻo…Như vậy, vấn đề nâng cao hiểu biết và bảo vệ người tiêu dùng tài chính lại được nhắc đến như một vấn đề hết sức cần thiết và đúng với tầm quan trọng của nó với hệ thống tài chính của mỗi quốc gia.

Xuất phát từ vấn đề “nâng cao hiểu biết và bảo vệ người tiêu dùng tài chính” rất quan trọng và được chú ý tại nhiều nước trên thế giới nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức tại Việt Nam, tác giả bài viết này với mục tiêu: (i) Mong muốn người tiêu dùng tài chính Việt Nam có những nhận thức đúng về quyền và lợi ích hợp pháp khi sử dụng dịch vụ tài chính, thiết chế và cơ chế nào sẽ bảo vệ họ; (ii) Đưa ra cho các nhà làm chính sách, cơ quan hữu quan…góc nhìn chân thực nhất về tính cấp thiết, các đề xuất của việc nên sớm xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho nâng cao hiểu biết và bảo vệ người tiêu dùng tài chính Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng thị trường tài chính minh bạch, ổn định và phát triển.