Tạp chí KTĐN số 70

* Số tạp chí: 70 (2015) -  Mã số: 101.031214
* Tác giả: Nguyễn Xuân Minh , Phan Hồng Trang

Tóm tắt

Sự phát triển nhanh chóng của hoạt động thuê ngoài trên toàn thế giới đã mở ra nhiều cơ hội cho ngành logistics, đặc biệt là loại hình dịch vụ logistics bên thứ ba. Mặc dù theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường logistics vào năm 2014 nhưng các doanh nghiệp logistics Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế trong khả năng cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba ở cả quy mô, tiềm lực tài chính và phạm vi hoạt động. Vì vậy, để có thể cạnh tranh tốt với các doanh nghiệp nước ngoài ở lĩnh vực dịch vụ này, trong thời gian tới các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba tại Việt Nam cần thực hiện các nhóm giải pháp mang tính đồng bộ bao gồm: tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba, nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động logistics và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Với sự chủ động và đồng bộ trong thực hiện hệ thống giải pháp, các doanh nghiệp Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ loại hình dịch vu logistics bên thứ ba trong tương lai, gia tăng thị phần và đem lại nguồn lợi to lớn cho nền kinh tế đất nước. 

Logistics là hoạt động liên quan đến hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh và dịch vụ, là sự tối ưu hóa tất cả các nguồn lực nhằm mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế lớn nhất cho doanh nghiệp nói riêng và cho cả nền kinh tế nói chung. Ngành logistics được xem là một trong những ngành dịch vụ xương sống của hoạt động kinh tế.Kể từ năm 2014, thị trường logistics Việt Nammở cửa hoàn toàn, các doanh nghiệp logistics nước ngoài được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, khiến mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt và phần nào không cân sức đối với các doanh nghiệp logistics Việt Nam.Trong đó, hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba là lĩnh vực cạnh tranh chính mà các doanh nghiệp logistics Việt Namhướng tới.

Bài viết trình bày về loại hình dịch vụ logistics bên thứ ba, tìm hiểu thực trạng hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba tại các doanh nghiệp logistics Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ logistics bên thứ ba tại các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân tích, tổng hợp từ các nguồn thông tin thứ cấp và điều tra xã hội học thực hiện vào tháng 11/2014.