Tạp chí KTĐN số 70

* Số tạp chí: 70 (2015) -  Mã số: 106.051214
* Tác giả: Từ Thúy Anh, Chu Thị Mai Phương

Tóm tắt

Giá điện ở Việt Nam thời gian qua tương đối cao do nhu cầu sử dụng điện năng lớn và chi phí yếu tố đầu vào cao. Nghiên cứu tiến hành phân tích và dự báo giá điện trong ngắn hạn bằng phương pháp sử dụng mô hình tự hồi quy có trễ phân phối (ARIMA). Kết quả cho thấy giá điện quý 4 năm 2015 dự báo sẽ tăng khoảng 3,1% so với quý 2 năm 2014.