Tạp chí KTĐN số 71

* Số tạp chí: 71(2015) -  Mã số: 104.051214
* Tác giả: PGS. TS. Đào Thị Thu Giang, Phạm Thu Hương

Tóm tắt

Nghị quyết 77/NQ-CP (Nghị quyết 77) của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 được ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2014 đã mang lại những cơ hội cũng như những thách thức mà các trường đại học công lập sẽ gặp phải. Các trường đại học thực hiện thí điểm được trao nhiều quyền hơn về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, về tổ chức bộ máy và nhân sự, về tài chính. Tuy nhiên, khi thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, các trường sẽ phải cam kết tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư, các chỉ tiêu liên kết đào tạo với cơ sở đào tạo trong và ngoài nước được tính trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh trong bối cảnh chưa hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh chương trình liên kết với nước ngoài. Bên cạnh đó, việc chuyển giao toàn bộ khoản thu học phí từ Kho bạc sang tài khoản ngân hàng thương mại giúp các trường chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn thu cũng như tận dụng được mọi nguồn thu nhưng điều này lại dẫn đến những thách thức không nhỏ trong kiểm soát sử dụng nguồn thu. Ngoài ra, việc tự đưa ra các quyết định dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp của trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, chuyên môn vững của các bộ phận chức năng trong trường. Để tận dụng được các cơ hội và vượt qua được những thách thức, Nhà nước cần phải có những hướng dẫn cụ thể cũng như những ưu đãi đối với các trường tự chủ, đồng thời các trường cũng phải không ngừng nô lực nâng cao chất lượng đào tạo, tính hấp dẫn của các chương trình đồng thời đổi mới trong công tác quản lý.