Tạp chí KTĐN số 71

* Số tạp chí: 71(2015) -  Mã số: 80.031114
* Tác giả: Hoàng Xuân Bình

Tóm tắt


Với sức mạnh to lớn của nền kinh tế, Mỹ được ví như “đầu tàu” của nền kinh tế thế giới, có khả năng ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới. Mỗi động thái của nền kinh tế Mỹ đều có ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Các nhà kinh tế thường xuyên nhắc đến hai chữ nới lỏng định lượng (QE-Quantitative Easing) như một câu "thần chú" của Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, US Federal Reserves System) với hi vọng sẽ góp phần phục hồi nền kinh tế sau khủng hoảng. Trên thực tế, sau khi gói QE1 là QE2 không đem lại nhiều hiệu quả, ngày 13/09/2012, Fed quyết định tung ra gói nới lỏng định lượng QE3. Sau đó, đến ngày 29/10/2014, đúng như dự kiến Fed đã chính thức tuyên bố ngừng áp dụng gói nới lỏng định lượng thứ 3 (QE3) kể từ ngày 01/11  với việc cắt giảm 15 tỷ USD còn lại của chương trình này sau 7 lần thu hẹp liên tiếp trước đó từ mức 85 tỷ USD/tháng. Bài viết này nhằm mục tiêu phân tích  tác động của sự ra đời và quá trình cắt giảm QE3 đến nền kinh tế Mỹ, và một số nước đang phát triển.