Tạp chí KTĐN số 71

* Số tạp chí: 71(2015) -  Mã số: 57.010215
* Tác giả: Nguyễn Văn Thoan

Tóm tắt

Hiện nay, trào lưu kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) trên các mạng xã hội đang “bùng nổ” với quy mô ngày càng lớn. Theo báo cáo TMĐT 2013 của Cục TMĐT và Công nghệ thông tin (Bộ Công thương), tại Việt Nam, khoảng 45% người sử dụng Internet đã tham gia mua sắm qua các mạng xã hội[1]. Nắm bắt được xu hướng này, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn kênh bán hàng thông qua mạng xã hội nhằm giảm chi phí và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng. Trước thực trạng ngày càng xuất hiện nhiều hình thức bán hàng trên các mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook, ngày 5/12/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BCT (Thông tư số 47) quy định về quản lý website TMĐT (có hiệu lực từ ngày 20/1/2015) nhằm hướng dẫn chi tiết Nghị định số 52/2013/NĐ-CP (Nghị định số 52) về TMĐT[2].

Bài viết này hân tích tình hình ứng dụng TMĐT trên Facebook tại một số nước trên thế giới và ở Việt Nam, đặc biệt làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý hoạt động TMĐT trên Facebook tại Việt Nam.

[1] Báo cáo TMĐT VN, 2013, Cục TMĐT & Công nghệ thông tin, Bộ Công thương

[2] Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về TMĐT được Chính phủ ban hành ngày 16/5/2013