Tạp chí KTĐN số 73

* Số tạp chí: 73 (2015) -  Mã số: 
* Tác giả: Phùng Mạnh Hùng, Phùng Thị Lan Hương

Tóm tắt


AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của Đông Nam Á được thành lập vào tháng 11/1995 bởi sáng kiến của Hội đồng bộ trưởng giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên đầu tiên do Bộ trưởng Bộ GD các nước đề cử. Tính đến ngày 31/7/2013 mạng lưới này đã có 30 thành viên đến từ 10 quốc gia, và việc kết nạp thành viên mới yêu cầu phải qua đánh giá chất lượng (17 thành viên đầu tiên không cần đánh giá). Các hoạt động chính của AUN bao gồm: Đánh giá chất lượng giáo dục, Trao đổi sinh viên, Trao đổi học thuật, Sở hữu trí tuệ AUN,…Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng bên trong các trường ĐH trong khu vực, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA). Chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA đang là cái đích mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới, trong đó có trường Đại học Ngoại thương. Mục tiêu của các trường ĐH không chỉ là thu hút học viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo và dần tiến tới là việc xây dựng văn hóa chất lượng của một trường ĐH. Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu những tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá theo chuẩn AUN-QA, và phân tích, đánh giá một số chương trình đào tạo cử nhân tại trường Đại học Ngoại thương có khả năng tham gia kiểm định theo AUN-QA và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới kiểm định theo chuẩn AUN-QA của trường Đại học Ngoại thương.