Tạp chí KTĐN số 73

* Số tạp chí: 73 (2015) -  Mã số: 82.021014
* Tác giả: 

Tóm tắt

Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (OFDI) của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có xu hướng tăng lên cả về  loại hình doanh nghiệp, số dự án, quy mô đầu tư và mở rộng lĩnh vực đầu tư. Song, cho đến nay, có thể nói, hiệu quả hoạt động OFDI của các doanh nghiệp Việt Nam chưa cao, chưa kể đến còn khá nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động, nhưng không thực hiện các nghĩa vụ báo cáo với các cơ quan quản lý của nhà nước. Chính điều này dẫn tới quan điểm thắt chặt hoạt động OFDI của một số nhà quản lý. Thực tế trong thời gian vừa qua cũng có những thời điểm hoạt động OFDI không hề được khuyến khích từ phía các cơ quan quản lý về đầu tư. Mặc dù vậy, OFDI vẫn là một xu hướng không thể kìm hãm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy mà các hoạt động quản lý cũng cần phải linh hoạt để trợ giúp các DNVN tiếp cận với sân chơi quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, bên cạnh đó vẫn đảm bảo quản lý hiệu quả hoạt động OFDI, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế trong nước. Chính vì vậy, các giải pháp quản lý của Chính phủ Việt Nam cần thực hiện đồng bộ và có hiệu quả từ việc ban hành chính sách và thực thi chính sách.