Tạp chí KTĐN số 73

* Số tạp chí: 73 (2015) -  Mã số: 116.271214 
* Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà , Hồ Thanh Thủy

Tóm tắt


Digital Marketing đã ngày càng khẳng định ưu thế vượt trội so với những phương thức marketing truyền thống trước đây chỉ giới hạn trong phạm vi địa lý nhất định. Digital Marketing giúp thông điệp truyền thông của doanh nghiệp vượt ra ngoài giới hạn về địa lý, đạt đến những hiệu quả giao tiếp với khách hàng tối ưu nhất. Chính vì vậy, trong những năm trở lại đây, Digital Marketing đã và đang được vận dụng rất thành công tại các công ty, doanh nghiệp. Mặt khác, chính sự bùng nổ của công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ và sự phổ biến của các thiết bị Internet, điện thoại di động…đã dẫn đến một sự bùng nổ của dữ liệu – những dữ liệu đến từ chính những tương tác của con người trên đa dạng các thiết bị kỹ thuật số, dữ liệu được tạo ra với tốc độ chóng mặt được gọi là Big Data. Trên thế giới đã có rất nhiều công ty, tập đoàn vận dụng thế mạnh của Big Data để đưa vào phân tích và tối ưu hóa hoạt động Digital Marketing nhằm tăng hiệu quả tương tác với khách hàng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Bài viết cung cấp tổng quan về Big Data, Digital Marketing, kết quả khảo sát nhận thức của doanh nghiệp về Big data, những thuận lợi khó khăn trong việc ứng dụng Big Data vào hoạt động Digital Marketing, từ đó đề xuất một số gợi ý để chuẩn bị cho việc quản lý và khai thác Big Data hiệu quả hơn trong hoạt động Digital marketing của doanh nghiệp. Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng để thực hiện bài viết, có kết hợp với kết quả của cuộc khảo sát, điều tra xã hội học và phỏng vấn chuyên gia.