Tạp chí KTĐN số 74

* Số tạp chí: 74 (2015) -  Mã số: 141.020415
* Tác giả: 

Tóm tắt

Điện là nguyên liệu đầu vào cho tất cả các ngành sản xuất và  dịch vụ trong nền kinh tế, cho nên ngành điện luôn giữ một vai trò quan trọng. Đến nay, điện vẫn là ngành có tính độc quyền cao khi Tập đoàn điện  lực  Việt  Nam  (EVN)  là  người  mua buôn và  người  bán lẻ duy nhất trên thị trường. EVN là một trong 6 tập đoàn mạnh của đất nước, giữ vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế. EVN có nhiệm vụ quyết định chiến lược, định hướng chiến lược phát triển ngành điện, phát triển các dự án điện, cân đối nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ trong nước. Với mức độ tập trung cao của ngành điện, EVN có vai trò tuyệt đối quan trọng, có quyền quyết định gần như tất cả các vấn đề trong ngành như việc mua điện từ đâu, giá mua điện …

Bài viết đánh giá mức độ tập trung trong ngành điện Việt Nam, xem xét sự thay đổi của chỉ số theo thời gian, so sánh mức độ tập trung của ngành điện với một số ngành khác của Việt Nam, từ đó rút ra một số hàm ý chính sách nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ngành điện. Bài viết gồm có 5 phần. Phần 2 xem xét tổng quan về ngành điện Việt Nam. Phần 3 khái quát lý thuyết cách xác định chỉ số tập trung của một ngành. Phần 4 đánh giá, so sánh tỷ lệ tập trung của ngành điện Việt Nam. Phần 5 đưa ra một số gợi ý chính sách cạnh tranh đối với ngành điện.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.