Tạp chí KTĐN số 74

* Số tạp chí: 74 (2015) -  Mã số: 107.091214
* Tác giả: 

Tóm tắt

Vấn đề chất lượng đào tạo sau đại học ở Việt Nam đang ngày càng nhận được quan tâm sâu sắc của các cấp quản lý, các cơ sở đào tạo, người học và cộng đồng xã hội nói chung. Chất lượng đào tạo sau đại học chịu tác động của nhiều yếu tố và nhiều bên liên quan. Việc làm rõ vai trò của các bên liên quan tới chất lượng đào tạo sau đại học sẽ chỉ ra định hướng đúng đắn để cải thiện được chất lượng đó. Bài viết nhận định và phân tích vai trò của các bên liên quan trong việc quyết định chất lượng đào tạo sau đại học, từ đó liên hệ với một số thực tiễn tại Trường Đại học Ngoại thương để có phương hướng cải tiến trong tương lai.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.