Tạp chí KTĐN số 74

* Số tạp chí: 74 (2015) -  Mã số: 3.240414
* Tác giả: Lê Thị Hiên, Lê Thành Công

Tóm tắt

Lập kế hoạch ngân sách là một hoạt động không thể thiếu được ở bất kỳ doanh nghiệp nào, từ những doanh nghiệp có quy mô nhỏ đến các tập đoàn kinh tế lớn. Để lập kế hoạch ngân sách, các doanh nghiệp thường có nhiều phương pháp, trong đó có hai phương pháp là: (1) Phương pháp lập kế hoạch ngân sách theo phân loại cấu thành chi phí hoạt động (Phương pháp truyền thống – ABC: Activity based costing); (2) Phương pháp lập kế hoạch ngân sách theo cơ sở số Không (Phương pháp hiện đại – ZBB: Zero based budget). Đây là 2 phương pháp được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp ở các nước phát triển. Bài viết sẽ chỉ ra những nội dung cơ bản của phương pháp ABC và ZBB và phân tích thực tiễn áp dụng hai phương pháp này tại công ty TNHH Minh Việt.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.