Tạp chí KTĐN số 75

* Số tạp chí: 75 (2015) -  Mã số: 155.070615
* Tác giả: Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Trần Yên Hạ 

Tóm tắt


Marketing cộng đồng đã được nhiều nghiên cứu lý thuyết chứng minh là một công cụ hiệu quả trong phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên, các nghiên cứu ứng dụng marketing cộng đồng ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Dựa vào các dấu hiệu nhận biết của marketing cộng đồng, hai hoạt động marketing liên quan đến du lịch đã được tìm

thấy ở Cù Lao Chàm, Hội An. Nghiên cứu đánh giá tác động của hai hoạt động marketing cộng đồng này đến sự phát triển du lịch bền vững của địa phương thông qua việc khảo sát du khách nội địa và quốc tế kết hợp với phỏng vấn sâu các chuyên gia. Kết quả cho thấy, marketing cộng đồng có tác động tích cực đến sự phát triển bền vững của Cù Lao Chàm: nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần dần khôi phục đánh dấu bởi sự tham gia của người dân vào mô hình tiểu khu đồng quản lý khu bảo tồn biển; giảm bớt sự khai thác thủy sản, chuyển đổi sang các hoạt động dịch vụ mới từ du lịch như homestay; môi trplường Cù Lao Chàm sạch đẹp hơn sau chương trình “Cù Lao Chàm nói không với túi ni lông” và đã lan tỏa vào khu vực đất liền, hình thành một phong trào rộng khắp Hội An, với sự tham gia của các doanh nghiệp khai thác tour ở đất liền. Đặc biệt, hiệu quả từ hai hoạt động marketing cộng đồng đều có ảnh hưởng đến sự lựa chọn đến tham quan Cù Lao Chàm của du khách, trong đó môi trường sạch sẽ và giữ được vẻ hoang sơ, người dân địa phương nói không với túi ni lông là yếu tố tác động đến du khách nhiều nhất khi lựa chọn đến Cù Lao Chàm, giúp tăng thời gian lưu trú của du khách đến Hội An. Điều này có nghĩa là dựa vào hai trụ cột môi trường và xã hội, marketing cộng đồng đã làm bệ phóng cho du lịch Cù Lao Chàm phát triển. Tuy nhiên, khi marketing cộng đồng được thực hiện, chưa có chiến lược phát triển du lịch tổng thể cho Cù Lao Chàm nên đã dẫn đến hệ quả, dù trong ngắn hạn, du lịch Cù Lao Chàm tăng trưởng tốt, nhưng đang phát triển theo hướng đại trà, gặp phải nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề về sức chứa. 


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.