Tạp chí KTĐN số 75

* Số tạp chí: 75 (2015) -  Mã số: 172.230815
* Tác giả:

Tóm tắt

Phân phối là một trong mười hai ngành dịch vụ theo Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (GATS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ngày nay, phân phối đã trở thành một vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự trên bàn đàm phán về thỏa thuận tự do hóa thương mại. Bài viết tập trung vào những tác động của dịch vụ phân phối theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định TPP). Những tác động được chia ra thành 2 loại: tác động tích cực và tác động tiêu cực. Việc nhận diện các tác động này là cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các tác động tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực, góp phần vào sự phát triển của ngành phân phối ở Việt Nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.