Tạp chí KTĐN số 75

* Số tạp chí: 75 (2015) -  Mã số: 
* Tác giả: Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương

Tóm tắt

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, tuy nhiên cũng là một trong những thị trường khó tính nhất với các quy định về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS) hết sức nghiêm ngặt. Bài viết này phân tích các quy định SPS của Nhật Bản và nhận diện các biện pháp SPS mà doanh nghiệp Việt Nam thường gặp phải khi xuất khẩu hàng hoá sang thị trường này, đồng thời đưa ra một số so sánh về các quy định SPS mà hàng hóa Việt Nam gặp phải tại ba thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.