Tạp chí KTĐN số 75

* Số tạp chí: 75 (2015) -  Mã số: 146.120515
* Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Trần Thảo Phương

Tóm tắt

Mặc dù nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng trưởng tốt trong nhiều năm nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế khiến luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thiếu tính ổn định, nguy cơ các nhà đầu tư nước ngoài chuyển đầu tư khỏi Việt Nam sẽ gia tăng nếu các ngành CNHT của Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu của họ. Bài báo này làm rõ một số vấn đề cơ bản về CNHT, thực trạng phát triển CNHT tại Việt Nam, khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam về ngành CNHT để làm rõ các vấn đề bất cập của ngành này từ góc độ của nhà đầu tư nước ngoài, từ đó đưa ra mốt số đề xuất phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Để thực hiện bài báo này, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, tổng hợp, khảo sát thực tế và dùng phần mềm excel để xử lý số liệu sơ cấp.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.