Tạp chí KTĐN số 77

* Số tạp chí: 77(2015) -  Mã số: 178.160915
* Tác giả: Đỗ Viết Anh Thái

Tóm tắt

Phương pháp đào tạo pháp luật truyền thống chỉ chú trọng về lý thuyết dẫn đến kết quả là sinh viên ra trường chưa đáp ứng được những yêu cầu về thực hành mà nhà tuyển dụng đặt ra. Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải tìm ra các phương pháp đào tạo mới cho phù hợp với những yêu cầu đó. Giải pháp cho vấn đề này đã được một số trường đại học luật của Hoa kỳ tìm ra khi họ xây dựng thành công các văn phòng thực hành luật. Với ý tưởng xây dựng một môi trường thực tế để sinh viên tự mình trải nghiệm hoạt động tư vấn pháp luật cho những khách hàng có thực, văn phòng thực hành luật được đánh giá cao và được áp dụng tại nhiều trường đại học trên thế giới. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về văn phòng thực hành luật, về lợi ích mà nó đem lại và phân tích những yếu tố tác động đến việc xây dựng và phát triển văn phòng thực hành luật trong đào tạo luật tại các trường đại học.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.