Tạp chí KTĐN số 77

* Số tạp chí: 77(2015) -  Mã số: 162.300715
* Tác giả: Hoàng Bảo Trâm

Tóm tắt

Thí nghiệm kinh tế học được tác giả tiến hành đối với 103 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đánh giá vai trò của nữ giới trong quá trình ra quyết định của hộ gia đình thông qua việc định hình một cơ chế đóng góp tự nguyện để thiết lập và phân bổ quỹ chung của hộ gia đình. Kết quả thí nghiệm ủng hộ việc xem xét quá trình ra quyết định của hộ gia đình trong đó nữ giới đóng vai trò tác nhân độc lập. Vai trò đảm bảo thu nhập cho hộ gia đình chủ yếu vẫn được đặt lên vai nam giới trong khi nam giới- người chồng lại ít nhận được sự tin tưởng trong việc kiểm soát quỹ chung của hộ gia đình. Ngoài ra, người chồng có xu hướng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn. Khi vợ và chồng cùng quyết định sử dụng quỹ chung, chi tiêu trực tiếp và đầu tư ở mức rủi ro thấp được ghi nhận với tần suất lớn hơn so với khi người chồng tự quyết định.  


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.