Tạp chí KTĐN số 77

* Số tạp chí: 77(2015) -  Mã số: 177.070915
* Tác giả: Lê Thái Phong

Tóm tắt

Nhân viên hài lòng với công việc sẽ khiến họ đóng góp nhiều hơn cho tổ chức, là chìa khóa nâng cao hiệu suất lao động (Saari và Judge, 2004) và tăng sự trung thành với tổ chức (Luddy, 2005; Tietjen và Myers, 1998). Một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất làm cho nhân viên hài lòng là bản chất của công việc mà họ đảm nhiệm. Hầu hết các nghiên cứu về bản chất công việc tác động đến sự hài lòng của nhân viên đều được tiến hành ở các nước phát triển, do vậy cần thêm những nghiên cứu ở các bối cảnh khác để kiểm chứng thêm tính chính xác của lý thuyết. Bài viết nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa bản chất của công việc và sự thỏa mãn của người lao động về công việc với bối cảnh nghiên cứu Việt nam. Dữ liệu điều tra 203 nhân viên và phỏng vấn 5 người khác đang công tác tại các tổ chức ở Hà Nội cho thấy mức độ ý nghĩa công việc tác động tích cực tới sự hài lòng với công việc. Nói cách khác, khi làm tăng mức độ ý nghĩa công việc thì sự hài lòng với công việc của người lao động cũng tăng theo.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.