Tạp chí KTĐN số 79

* Số tạp chí: 84(2016) -  Mã số: 220.060116
* Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Tóm tắt

Theo báo cáo ngành của Công ty cổ phần chứng khoán Vietinbank, trong năm 2014 người tiêu dùng Việt Nam đã tiêu thụ 2,2 triệu lít nước giải khát không cồn và với mức doanh thu 80,3 nghìn tỷ đồng. Mức tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2011-2014 của ngành là 13,5% và dự kiến trong giai đoạn 2015-2019 mặc dù mức tăng trưởng có giảm đi nhưng vẫn sẽ duy trì ở mức trung bình là 8,5 % (Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Duy Hưng, 2015). Với 135 doanh nghiệp thì mức độ cạnh tranh trong ngành được đánh giá rất cao. Trong bài viết này, nhóm tác giả sử dụng lí thuyết hành vi người tiêu dùng để xây dựng một mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua mặt hàng nước giải khát không cồn của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giúp các doanh nghiệp trong nước hiểu được đặc điểm tiêu dùng của một thị trường lớn và ổn định như thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có thể cung cấp sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng và gia tăng thị phần tại thị trường quan trọng này.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.