Tạp chí KTĐN số 79

* Số tạp chí: 79(2016) -  Mã số: 226.260116
* Tác giả: Nguyễn Văn Triệu, Phạm Thị Dung

Tóm tắt

Tái cơ cấu kinh tế là một tất yếu trong quá trình phát triển, diễn ra trên toàn bộ nền kinh tế và trải qua một quá trình lâu dài.  Ở Việt Nam, giai đoạn 2011 – 2015, tái cơ cấu kinh tế được thực hiện ở ba lĩnh vực quan trọng nhất là: tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Năm năm thực hiện tái cơ cấu kinh tế trên ba lĩnh vực nêu trên đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế. Bài viết đánh giá năm năm thực hiện tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam, nêu rõ kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đề xuất những giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong thời gian tới.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.