Tạp chí KTĐN số 79

* Số tạp chí: 79(2016) -  Mã số: 224.150116
* Tác giả: Đinh Thị Thanh Long

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, thương mại dịch vụ được chú trọng nhiều hơn trong thương mại quốc tế. Mặc dầu dịch vụ, một lĩnh vực mới, với tỷ lệ tương đối nhỏ so với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa, nhưng mối quan hệ giữa thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa đã trở nên ngày càng rõ nét hơn cùng với sự tham gia của chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, khi kinh tế rơi vào khủng hoảng, thương mại dịch vụ dường như bị kiểm soát chặt chẽ hơn cả về sản xuất và cung ứng dịch vụ. Bài viết này sẽ: (i) nêu một số nét khái quát về thương mại dịch vụ; (ii) và tìm hiểu vai trò Chính phủ can thiệp trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, vì quyền lợi của công chúng.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.