Tạp chí KTĐN số 79

* Số tạp chí: 79(2016) -  Mã số: 221.070116
* Tác giả: Ngo Quốc Chiến, Đỗ Viết Anh Thái

Tóm tắt

Phán quyết của trọng tài nước ngoài không đương nhiên được công nhận trên lãnh thổ Việt Nam. Muốn phán quyết trọng tài được thi hành trên lãnh thổ Việt Nam thì bên được thi hành phải thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành phán quyết đó. Do một số bất cập của pháp luật hiện hành, tỷ lệ phán quyết của trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam rất thấp. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 đã có nhiều sửa đổi tích cực đáng được ghi nhận, giúp các quy định trong luật Việt Nam gần gũi hơn với những quy định của Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, Bộ luật vẫn còn khá nhiều điểm bất hợp lý. Trong khuôn khổ bài viết này, các tác giả chỉ tập trung phân tích điều 457 BLTTDS 2015 về chuẩn bị xét đơn yêu cầu, để làm rõ các bất cập và đề xuất một số giải pháp.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.